Voici la la liste des huissiers de justice du Grand-Duché de Luxembourg:


Arrondissement judiciaire de Diekirch  • RUKAVINA Gilbert
    54, rue du Floss L-9202 DIEKIRCH
    Tel.: (+352) 80 99 22 - 1 Fax: (+352) 80 22 87 Email: rukavin@pt.lu

  • WEBER Georges
    5, Montée de la Seitert L-9201 DIEKIRCH
    Tel.: (+352) 26 80 33 44 Fax: (+352) 26 80 33 43 Email: info@huissierweber.lu

  • MULLER Patrick
    20, rue Pierre Olinger L-9264 DIEKIRCH
    Tel.: (+352) 288 66 9-1 Fax: (+352) 288 66 966 Email: info@huissier-muller.lu


Arrondissement judiciaire de Luxembourg  • ENGEL Guy
    2, rue Guido Oppenheim L-2263 LUXEMBOURG
    Tel.: (+352) 44 93 28 Fax: (+352) 45 73 88 Email: etengel@pt.lu

  • BIEL Pierre
    1, rue Nicolas Simmer L-2538 LUXEMBOURG
    Tel.: (+352) 45 40 30 - 1 Fax: (+352) 45 80 41 Email: etude@huissiers.lu

  • CALVO Carlos
    65, rue d'Eich L-1461 LUXEMBOURG
    Tel.: (+352) 44 13 33-1 Fax: (+352) 44 18 98 Email: info@huissier-luxembourg.com

  • MEYER Alec
    10, avenue Guillaume L-1650 LUXEMBOURG
    Tel.: (+352) 26 53 78 - 1 Email: etude@huissiermeyer.com

  • SCHAAL Frank
    65, rue d'Eich L-1461 LUXEMBOURG
    Tel.: (+352) 44 13 33 - 1 Fax: (+352) 44 18 98 Email: info@huissier-luxembourg.com

  • TAPELLA Yves
    14-16, rue du Canal L-4050 ESCH/ALZETTE
    Tel.: (+352) 26 53 50 1 Fax: (+352) 26 53 50 50 Email: huissiers@tapella-nilles.lu

  • NILLES Tom
    14-16, rue du Canal L-4050 ESCH/ALZETTE
    Tel.: (+352) 26 53 50 1 Fax: (+352) 26 53 50 50 Email: huissiers@tapella-nilles.lu

  • KURDYBAN Patrick
    21, rue des Genêts L-1621 LUXEMBOURG
    Tel.: (+352)  26 35 08 08 Fax: (+352) 27 69 42 6 Email: patrick.kurdyban@gmail.com

  • GALLE Geoffrey
    1, rue Nicolas Simmer L-2538 LUXEMBOURG
    Tel.: (+352) 45 40 30-1 Fax: (+352) 45 80 41 Email: etude@huissiers.lu

  • LISE Martine
    65, rue d'Eich L-1461 LUXEMBOURG
    Tel.: (+352) 26 48 37 81 Fax: (+352) 26 48 23 73 Email: huissier.lise@pt.lu

  • GLODEN Josiane
    8, rue de l'Alzette L-4010 ESCH/ALZETTE
    Tel.: (+352) 27 76 34 50 Fax: (+352) 27 76 34 71 Email: huissier.gloden@gmail.com

  • HOFFMANN Gilles
    33, boulevard Gr.-D. Charlotte L-1331 LUXEMBOURG
    Tel.: (+352) 26 54 45-1 Fax: (+352) 26 54 45 45 Email: info@huissier-hoffmann.lu

  • TAPELLA Nadine dite Nanou
    14-16, rue du Canal L-4050 ESCH/ALZETTE
    Tel.: (+352) 26 53 50 1 Fax: (+352) 26 53 50 50 Email: huissiers@tapella-nilles.lu

  • REYTER Véronique
    50, bd J.F.Kennedy L-4004 ESCH/ALZETTE
    Tel.: (+352) 54 42 18-1 Fax: (+352) 54 18 68 Email: reyter.veronique@huissier-reyter.lu

  • NILLES Cathérine
    21, rue des Genêts L-1621 LUXEMBOURG
    Tel.: (+352) 26 19 04 04 Fax: (+352) 26 19 04 84 Email: etude@huissier-nilles.lu


Chambre des huissiers de justice, 65, rue d'Eich L-1461 Luxembourg